1. Wstęp

Niniejsza broszurka zawiera opis wybranych tematów, które są fragmentami dwudziestogodzinnego kursu poświęconego podstawom systemu TEX, prowadzonego przez autora. Kursy takie są współorganizowanego przez Polską Grupę Użytkowników Systemu TEX ,,GUST'', Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Wydawnictwo ,,Do''.

Znajomość TEX-a nie jest oczywiście niezbędna do czytania niniejszego tekstu. Wystarczy jedynie pewne obycie z komputerami. Autor ma jednak nadzieję, że dotychczasowi użytkownicy TEX-a mogą również skorzystać z pewnych informacji tu zawartych.

W rozdziale Co to jest TEX -- informacje ogólne przedstawione są te cechy programu TEX, które autor uważa za najistotniejsze. Pojawia się również próba udzielenia odpowiedzi na pytanie ,,co można składać TEX-em?''.

Krótki rozdział Zecernia czy maszyna do pisania? służy omówieniu dwóch linii ewolucji programów służących do składania tekstów.

W następnym rozdziale przedstawione są interpunkcyjne, ortograficzne i typograficzne zasady przygotowywania tekstów, przeznaczonych do składania systemem TEX. Ten rozdział jest podręcznikiem dla najbardziej początkujących TEX-owców, pracujących pod opieką bardziej zaawansowanych użytkowników tego sytemu. Stanowi on zarazem kompletny podręcznik dla osób zajmujących się tworzeniem maszynopisów komputerowych, które mają być następnie przetwarzane TEX-em.

W rozdziale TEX, czyli pan Kazio omówiona jest ogólna zasada działania systemu TEX. Porównywany jest on tam do zecera, pana Kazia.

Rozdział Pudełka i kleje zawiera opis części modelu pudełkowo-klejowego, który jest podstawą konstrukcji stron tworzonych przez TEX-a.